CO DĚLÁME

Programy na odvykání kouření

Vývoj a realizace programů na míru pro soukromou i veřejnou sféru.

Edukační a osvětová činnost

Pořádání tematických konferencí, seminářů a kulatých stolů.

Výzkumná činnost

Příprava a implementace výzkumných projektů v oblasti závislosti na tabáku.

Centre of Excellence

Vědecká spolupráce se zahraničními partnery, sdílení best practices.

Speciální projekty

Ad hoc spolupráce se soukromou i veřejnou sférou a společné výzkumné projekty s partnerskými institucemi, jak v ČR, tak v dalších členských státech EU.