O HARM REDUCTION ACADEMY

Harm Reduction Akademie sdružuje odborníky na problematiku závislostí z několika evropských zemí. Věříme, že nadešel čas k hledání nových cest, jak inspirovat lidi, aby přestali kouřit. Náš přístup spočívá v tom, že ve spolupráci s jejich zaměstnavateli pomáháme kuřákům přímo na jejich pracovišti. Právě tam je potkáváme, a právě tam s nimi diskutujeme o možných alternativách, jak skončit se svou závislostí. Každý správný zaměstnavatel se totiž zajímá o zdraví svých zaměstnanců.

Kromě standardního přístupu k odvykání, které probíhá formou psychosociální intervence a edukačních seminářů, hraje klíčovou roli aktivní využití přístupu „Harm Reduction“ (snižování rizik). Na základě výsledků mnoha výzkumů panuje v dnešním akademickém světě shoda na tom, že přístup k méně škodlivým tabákovým a nikotinovým produktům pomáhá kuřákům, aby se svou závislostí skončili jednou provždy. Nabízení zdravotně méně rizikových produktů je klíčem terapeutického přístupu Harm Reduction Akademie.

Programy na odvykání kouření šité na míru konkrétním zájemcům nejsou jedinou aktivitou Harm Reduction Akademie. Kromě již zmiňované preventivní a edukační činnosti je jedním z hlavních cílů výzkum účinnosti intervencí založených na harm reduction přístupu, které výhledově umožní přípravu ještě efektivnější pomoci. Ačkoliv se Harm Reduction Akademie primárně zaměřuje na problematiku závislosti na tabáku, její aktivity mohou zahrnovat i jiné závislostní oblasti a témata. Stručný přehled činností akademie naleznete v sekci „Co děláme“.